Chào mừng bạn đến với Website của Công ty CP cơ khí và xây lắp Thái Bình, chúng tôi chuyên cung cấp Bồn chứa nước, thiết bị vệ sinh môi trường, Lò đốt rác thải sinh hoạt, các sản phẩm bơm, ty van phục vụ thủy lợi, gia công chế tạo kết cấu thép.
ĐANG TRUY CẬP: » Trang chủ > Classification system > Hướng dẫn > HỆ THỐNG PHÂN PHỐI > Danh sách Đại lý

Danh sách Đại lý

------------------------------------------------------------


(Cập nhật đến ngày 21 tháng 08 năm 2017)

STT Tên cửa hàng Khu Vực Địa chỉ Số điện thoại
       
1 Đại lý Ðặng Ðiềm THÁI THỤY Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình 02273.855.103
2 Đại lý Nguyễn Dương THÁI THỤY Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình 02273.758.361
3 Đại lý Nguyễn Lâm THÁI THỤY Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình 02273.751.968
4 Đại lý Vũ Văn Thuấn TIỀN HẢI Ðông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình 02273.666.383
5 Đại lý Nguyễn Phong KIẾN XƯƠNG Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình 0942.765.129
6 Đại lý Nguyễn Khiêm TP. THÁI BÌNH Vũ Ðông, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.731.452
7 Đại lý Phạm Vin THÁI THỤY Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình 02273.753.483
8 Đại lý Vũ Uy THÁI THỤY Thụy Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 02273.775.696
9 Đại lý Nguyễn Quang THÁI THỤY Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình 02273.770.973
10 Đại lý Tiến Đạt THÁI THỤY Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình 02273.854.041
11 Đại lý Hải Yến THÁI THỤY Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình 02273.770.229
12 Đại lý Hải Toản THÁI THỤY Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 02273.853.809
13 Đại lý Đặng Nô TIỀN HẢI Đông phong, Tiền Hải, Thái Bình 02773.650.278
14 Đại lý Phạm Bội TIỀN HẢI Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình 02273.665.307
15 Đại lý Duyên Yến TIỀN HẢI Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình 02273.883.178
16 Đại lý Trần Khổn TIỀN HẢI Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình 02273.823.448
17 Đại lý Trần Kiên TIỀN HẢI Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình 02273.686.622
18 Đại lý Biền Tuyết KIẾN XƯƠNG Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình 01202.259.379
19 Đại lý Mạnh Đạt KIẾN XƯƠNG Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình 0914.647.115
20 Đại lý Thanh Hà KIẾN XƯƠNG Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình 02273.821.834
21 Đại lý Trung Nghĩa KIẾN XƯƠNG Quốc Tuấn, Kiến Xương, Thái Bình 02273.538.035
22 Đại lý Sen Hào KIẾN XƯƠNG Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình 02273.821.313
24 Đại lý Trung Thành TP. THÁI BÌNH Vũ Chính, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.845.168
25 Đại lý Quang Thụ TP. THÁI BÌNH Vũ Chính, TP. Thái Bình, Thái Bình 0983.821.289
26 Đại lý Phạm Thỏa TP. THÁI BÌNH Đông Hòa, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.747.035
27 Đại lý Bình Nhường TP. THÁI BÌNH Lý Thường Kiệt, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.738.771
28 Đại lý Lâm Tùng TP. THÁI BÌNH Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, Thái Bình 0922.298.138
30 Đại lý Quốc Trịnh TP. THÁI BÌNH Vũ lạc, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.545.528
31 Đại lý Huân Thắm VŨ THƯ Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình 02273.747.369
32 Đại lý Minh Tuân VŨ THƯ Trung Lập, Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình 0945.586.629
33 Đại lý Đỗ Ất VŨ THƯ Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 0984.787.202
34 Đại lý Lý Tần VŨ THƯ Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình 02273.825.690
35 Đại lý Việt Trung VŨ THƯ Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 02273.722.821
36 Đại lý Hùng Hà VŨ THƯ Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình 02273.722.938
37 Đại lý Bùi Hưởng VŨ THƯ Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình 0985.201.927
38 Đại lý Quang Tuyến ĐÔNG HƯNG Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình 02273.852.300
39 Đại lý Xuân Giang ĐÔNG HƯNG Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình 02273.795.116
40 Đại lý Nguyễn Thuân ĐÔNG HƯNG Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình 02273.583.096
41 Đại lý Hữu Roàn ĐÔNG HƯNG Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình 02273.561.132
42 Đại lý Hưng Huyền ĐÔNG HƯNG Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình 02273.851.163
43 Đại lý Mừng Hương QUỲNH PHỤ Quang Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.918.024
44 Đại lý Phạm Nam QUỲNH PHỤ An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.894.089
45 Đại lý Tú Ngân QUỲNH PHỤ Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.863.206
46 Đại lý Công Tuấn QUỲNH PHỤ Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.918.510
47 Đại lý Nguyễn Sen QUỲNH PHỤ An Thanh, Quỳnh Phụ, Thái Bình 0987.336.000
48 Đại lý Nguyễn Phúc QUỲNH PHỤ An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình 01683.351.589
49 Đại lý Quang Mai QUỲNH PHỤ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.864.618
50 Đại lý Trường Tộ QUỲNH PHỤ An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.864.027
51 Đại lý Toại Quyên HẢI PHÒNG Vĩnh Bảo, Hải Phòng 02253.648.621
52 Đại lý Mộc Hằng HẢI PHÒNG Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 02253.683.149
53 Đại lý Thăng Sự HẢI PHÒNG Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0902165151
54 Đại lý Trường Mai QUẢNG NINH Khu 4, p. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 0989.124.956
57 Đại lý Phạm Thường ĐÔNG HƯNG Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình 0936.201.644
58 Đại lý Thành Nhạn HẢI DƯƠNG Thôn Thanh Xuyên, xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương 03203.767.585
59 Đại lý Hoạt Quyên HẢI DƯƠNG Thanh Quy, Thanh Miện, Hải Dương 01656.773.369
60 Đại lý Minh Thu HẢI DƯƠNG Thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương 0904.453.647
61 Đại lý Thế Dũng ĐÔNG HƯNG Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình 01225.399.989
62 Đại lý Đăng Trường QUỲNH PHỤ Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 02273.863.456
63 Đại lý Lưu Văn Tuân VŨ THƯ Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình 0976.965.775
64 Đại lý Cao Cường ĐÔNG HƯNG Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình 0932.745.457
65 Đại lý Vũ Hiệt TP. THÁI BÌNH Tiền Phong, TP. Thái Bình, Thái Bình 0919.716.226
66 Đại lý Xuân Dương ĐÔNG HƯNG Hoa Lư, Đông Hưng, Thái Bình 01679.420.312
67 Đại lý Vân Đăng KIẾN XƯƠNG Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình 0917.948.258
68 Đại lý Quang Vinh KIẾN XƯƠNG Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình 0946.011.886
69 Đại lý Mạnh Tiền THÁI THỤY Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình 02273.777.999
70 Đại lý Nguyễn Thọ QUỲNH PHỤ An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình 01692.221.486
71 Đại lý Trọng Nghĩa KIẾN XƯƠNG Quốc Tuấn, Kiến Xương, Thái Bình 02273.538.035
72 Đại lý Tiến Diệp TP. THÁI BÌNH Đông Mỹ, TP. Thái Bình, Thái Bình 02273.683.149
73 Đại lý Nguyễn Thụ ĐÔNG HƯNG Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình 0936.242.836
74 Đại lý Khắc Tiến QUỲNH PHỤ Tổ 7, khu 3A, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình 0914.857.917
75 Đại lý Đức Sáu ĐÔNG HƯNG Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình 02273.575.066
76 Đại lý Duy Cường QUỲNH PHỤ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 0962.315.928
77 Đại lý Khắc Biên TP. THÁI BÌNH Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, Thái Bình 0982.748.191
78 Đại lý Huyền Lự HẢI DƯƠNG Cụm 3, Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương 0983.715.374
79 Đại lý Đắc Lương HƯNG HÀ Thượng Lãng, Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình 0979.503.802
80 Đại lý Dân Tươi HƯNG YÊN Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên 0916.791.966
82 Đại lý Đức Tuyến HƯNG YÊN Đội 3, Thôn Trung, An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên 0985.659.686
83 Đại lý Trung Tuýnh HẢI DƯƠNG Thôn 4, Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương 01689.981.698
84 Đại lý Hương Giang BẮC GIANG Đường 398, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, Bắc Giang 0916.720.669
86 Đại lý Trần Hữu Hòa HƯNG HÀ Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình 0912.252.646
87 Đại lý Quân Ánh HƯNG HÀ Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình 0914.006.082
88 Đại lý Nga Hiển BẮC GIANG Thôn Hà Tú, xã Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang 0972.680.065
89 Đại lý Tiến Mạnh HƯNG HÀ Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình 02273.862.844
90 Đại lý Xuân Thưởng HƯNG YÊN Tôn Thắng, Kim Động, Hưng Yên 0982.350.052
91 Đại lý Vũ Minh Sứ HẢI DƯƠNG Thị trấn Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương 0987.532.835
92 Đại lý Ngọc Thạch 2 HẢI DƯƠNG 45A, Thống Nhất, Thị trâKẻ Sặt, Hải Dương 0976.805.806
93 Đại lý Lợi Hạnh HƯNG HÀ Hồng Lĩnh, Hưng Hà, Thái Bình 0936.346.007
94 Đại lý Phi Thúy HƯNG YÊN Thôn Nội Mai, xã An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên 0982.873.675
95 Đại lý Anh Dực HƯNG YÊN Thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên 0972.386.936
96 Đại lý Mai Sen NAM ĐỊNH Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định 0912.366.494
97 Đại lý Hồng Lam HÀ TĨNH Số 9, Võ Liên Sơn, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0913.390.082
98 Đại lý Trần Định NINH BÌNH Xóm 11, xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình 0936.187.610
99 Đại lý Ngọc Mai NINH BÌNH Số 9, phố Nam Dân, Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 02293.541.666
100 Đại lý Chính Hiền NAM ĐỊNH Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định 0974.861.428
101 Đại lý Đình Chúc NGHỆ AN Khối I, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0913.355.108
102 Đại lý Ngọc Thùy NAM ĐỊNH Xóm 17, Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định 0986.797.026
103 Đại lý Minh Chung NGHỆ AN Khu 4, Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0912.384.086
104 Đại lý Mạnh Hoạt NAM ĐỊNH Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định 0919.801.356
105 Đại lý Hưng Thịnh NGHỆ AN Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An 0915.038.984
106 Đại lý Thu Hà NAM ĐỊNH Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định 0983.159.613
107 Đại lý Ngọc Dực NGHỆ AN Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0964.428.968
108 Đại lý Thành Hương NAM ĐỊNH Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 01266.697.287
109 Đại lý Hùng Hải THANH HÓA 100 Phan Bội Châu, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa 0919.568.737