Chào mừng bạn đến với Website của Công ty CP cơ khí và xây lắp Thái Bình, chúng tôi chuyên cung cấp Bồn chứa nước, thiết bị vệ sinh môi trường, Lò đốt rác thải sinh hoạt, các sản phẩm bơm, ty van phục vụ thủy lợi, gia công chế tạo kết cấu thép.
ĐANG TRUY CẬP: » Trang chủ > Classification system > Hướng dẫn > Về COMA16 > Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

------------------------------------------------------------


 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông Nguyễn Diên Tạnh
Chủ tịch Hội đồng quản trịÔng Phạm Văn Bái
Thành viên Hội đồng quản trị
 
 
 
Ông Đỗ Văn Thành
Thành viên Hội đồng quản trị


Ông Phạm Minh Khánh
Thành viên Hội đồng quản trị
 
 
 
Ông Dương Văn Tấn
Thành viên Hội đồng quản trị


BAN ĐIỀU HÀNH

 
Ông Phạm Văn Bái
Tổng giám đốc


Ông Phạm Minh Khánh
Phó Tổng giám đốc